+ 007 548 58 5400

Hot Line Number

1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

About

Traffic là thuật ngữ giúp bạn biết được lượng truy cập vào website của mình, tất cả lượng truy cập được thống kê khi khách hàng vào truy cập website của bạn. Lượng traffic thường được sử dụng trong các bài báo cáo về SEO, những dự án hay những nghiên cứu về SEO.

Thành quả khi SEO được traffic báo cáo về, từ những chiến dịch quảng cáo, hay tiếp cận trên internet của bạn. Số lượng truy cập của traffic được hiển thị qua công cụ SEO Google Analytics. Traffic được tính cho toàn bộ hệ thống một website và lượng traffic tăng lên khi có người truy cập vào, từ trang này chuyển sang trang khác cũng được tính là một traffic.