+ 007 548 58 5400

Hot Line Number

1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

Category: Nội thất

11 Th8

Tổng quan sàn gỗ sồi trắng hiện nay

Sàn gỗ tự nhiên hiên nay chủ yếu chỉ có 1 vài loại với mẫu nhất định như sàn gỗ chiu liu, óc chó, sàn gỗ sồi, sàn gỗ căm xe, sàn gỗ teak hay gỗ giáng hương, mỗi loại có đặc điểm nhất định và thế mạnh cạnh tranh khác nhau, phù hợp với […]