+ 007 548 58 5400

Hot Line Number

1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

Danh mục: Xây dựng

31 Th3

Tiêu chuẩn chọn mua van bi điều khiển điện

Quy trình xử lý nước thải, vận chuyển khí gas, nước tươi tiêu… với yêu cầu kiểm soát về lưu lượng dòng chảy, đảm bảo an toàn sản xuất. Hệ thống vận chuyển các chất, dung dịch hiệu quả nhờ van công nghiệp, kiểm soát lưu lượng hiệu quả. Sản phẩm van bi điều khiển […]
tấm vách ngăn xi măng
Cong-ty-xay-dung-Dubai-1